طرح حمایتی خوشه

انجمن احیای شنوایی ایران

لذت شنیدن را از کودکان نگیریم .

انجمن احیای شنوایی ایران یک طرح حمایتی برای کمک هزینه خرید قطعات پروتز شنوایی برای خانواده های نیازمند در نظر گرفته است تا بتواند بار سنگین هزینه های مالی از دوش خانواده ها بردارد.

ما اینجایم تا شما بتوانید

لذت زندگی با شنوایی را بدون مانع بچشید!

کمکهای نقدی‌خود را میتوانید با واریز به حساب زیر انجام دهید
شماره حساب : 200142373
بانک تجارت – شعبه افریقا٬ ظفر کد ۲۰۰به نام انجمن احیای شنوایی ایران

☝جهت واریز آنلاین کمک های نقدی خود از درگاه بانکی روی کلید بالا کلیک کنید ...👆