مدیران انجمن در مصاحبه با شبکه منتخبان ملت

مصاحبه مدیران انجمن با شبکه خبری منتخبان ملت

#گفتگوی_جنجالی مدیران انجمن احیای شنوایی ایران باشبکه خبری #منتخب_ملت#پخش به زودی در رسانه ملیدر اواخر مهر ماه سال 1389 به دعوت از شبکه خبری منتخبان ملت ، با حضور مدیران انجمن احیای شنوایی ایران و چندی از اعضای انجمن گزارشاتی مبنی بر مشکلات پ ...